Volkswagen Tiguan 2012 – Đam mê không giới hạn

<p style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(234, 238, 237); color: rgb(60, 61, 61); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify; “><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: transparent; “><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: ‘Times New Roman’; “><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); “><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(64, 64, 64); “>Kết hợp đặc t&iacute;nh mạnh mẽ của d&ograve;ng thể thao đa dụng &ldquo;compact&rdquo; v&agrave; kiểu d&aacute;ng thiết kế của chiếc thể thao ch&iacute;nh hạng,&nbsp;<a href=”http://volkswagenvietnam.vn/&#8221; style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(43, 43, 43); “>Volkswagen Tiguan 2012</a>&nbsp;vượt qua mọi giới hạn định trước v&agrave; tạo phong c&aacute;ch ri&ecirc;ng cho ch&iacute;nh m&igrave;nh.</span></span></span></span></p>
<p style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(234, 238, 237); color: rgb(60, 61, 61); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify; “><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: transparent; “><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: ‘Times New Roman’; “><br type=”_moz” />
</span></span></p>
<p style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(234, 238, 237); color: rgb(60, 61, 61); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify; “><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: medium; vertical-align: baseline; “><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: ‘Times New Roman’; “>&gt;&gt; Cập nhật những tin tức mới nhất về&nbsp;</span></span><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: medium; vertical-align: baseline; “><a href=”http://volkswagenvietnam.vn/&#8221; style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(43, 43, 43); “><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: ‘Times New Roman’; “>Volkswagen Tiguan 2012</span></a><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: ‘Times New Roman’; “>,&nbsp;</span></span><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: medium; vertical-align: baseline; “><a href=”http://volkswagenvietnam.vn/&#8221; style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(43, 43, 43); “><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: ‘Times New Roman’; “>Volkswagen CC 2012</span></a><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: ‘Times New Roman’; “>. Với những thiết kế&nbsp;đẹp mắt v&agrave; tinh tế, Volkswagen mang lại cho bạn sự tự tin v&agrave;&nbsp;đẳng cấp.</span></span></p>
<p style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(234, 238, 237); color: rgb(60, 61, 61); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify; “>&nbsp;</p>
<p style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(234, 238, 237); color: rgb(60, 61, 61); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify; “><em style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(64, 64, 64); “><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: transparent; “><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: ‘Times New Roman’; “>Kh&ocirc;ng bi&ecirc;n giới</span></span></em></p>
<p style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(234, 238, 237); color: rgb(60, 61, 61); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify; “><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(64, 64, 64); font-family: ‘Times New Roman’; “>Mạnh mẽ v&agrave; tiết kiệm, cứng chắc v&agrave; rộng r&atilde;i, lịch thiệp v&agrave; dũng m&atilde;nh. Tiguan vượt qua mọi bi&ecirc;n giới v&agrave; hạn định. Tiguan sở hữu c&aacute;c đặc t&iacute;nh mạnh mẽ của d&ograve;ng thể thao đa dụng SUV loại compact v&agrave; thiết kế tinh xảo của chiếc thể thao ch&iacute;nh hạng. Thật kh&oacute; c&oacute; thể nghĩ rằng, Tiguan chinh phục thị trường kh&ocirc;ng chỉ bằng những đường n&eacute;t thiết kế mặt trước v&agrave; sau của chiếc Tiguan.</span>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(234, 238, 237); color: rgb(60, 61, 61); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify; “><em style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(64, 64, 64); “><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: transparent; “><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: ‘Times New Roman’; “>Lịch l&atilde;m On-road v&agrave; Off-road</span></span></em></p>
<p style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(234, 238, 237); color: rgb(60, 61, 61); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify; “><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(64, 64, 64); font-family: ‘Times New Roman’; “>Tiguan tự h&agrave;o đứng tr&ecirc;n đ&ocirc;i ch&acirc;n của m&igrave;nh, v&agrave; thực sự l&agrave; thế. Nắp ca-p&ocirc; thon d&agrave;i, cột A thẳng đứng, khu&ocirc;n phen b&aacute;nh rộng. Tiguan thể hiện sức mạnh của m&igrave;nh trong một kiểu d&aacute;ng ấn tượng. Kh&oacute; c&oacute; thể kh&ocirc;ng liếc nh&igrave;n khi Tiguan vận h&agrave;nh tr&ecirc;n phố hay chinh phục địa h&igrave;nh.</span></p>
<p style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(234, 238, 237); color: rgb(60, 61, 61); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: justify; “>&nbsp;</p>
<table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0” style=”line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(234, 238, 237); color: rgb(64, 64, 64); font-family: Tahoma, Verdana, Arial; “>
<tbody>
<tr>
<td valign=”top”>
<div style=”margin: 5px auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 18px; text-align: center; “><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: transparent; “><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: ‘Times New Roman’; “><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); “><img alt=”” class=”B_blue” src=”http://muabanraovat.tv/images/201111/source_img/1320567305_gallery122411_2012-volkswagen-tiguan-cockpit-500×305.jpg&#8221; style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(197, 228, 255); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; list-style-type: none; max-width: 700px; ” /><br />
<br />
<br />
<img alt=”” class=”B_blue” src=”http://muabanraovat.tv/images/201111/source_img/1320567305_gallery222411_2012-volkswagen-tiguan-images-500×327.jpg&#8221; style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(197, 228, 255); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; list-style-type: none; max-width: 700px; ” /><br />
<br />
<br />
<img alt=”” class=”B_blue” src=”http://muabanraovat.tv/images/201111/source_img/1320567305_gallery322411_2012-volkswagen-tiguan-interior-500×333.jpg&#8221; style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(197, 228, 255); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; list-style-type: none; max-width: 700px; ” /><br />
<br />
<br />
<img alt=”” class=”B_blue” src=”http://muabanraovat.tv/images/201111/source_img/1320567305_gallery422411_2012-volkswagen-tiguan-rear-angle-view-500×305.jpg&#8221; style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(197, 228, 255); outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; list-style-type: none; max-width: 700px; ” /></span></span></span></div>
<p style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; “>&nbsp;</p>
<p style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; “><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: medium; vertical-align: baseline; background-color: transparent; “><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: ‘Times New Roman’; “><span style=”margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(255, 255, 255); “><br type=”_moz” />
</span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s