Lộ diện siêu xe kế nhiệm Ferrari Enzo

<p><span style=”font-size: 13px; font-family: ‘times new roman’; “><font size=”4″>Đ&acirc;y c&oacute; lẽ l&agrave; bản ph&aacute;c họa giống nhất si&ecirc;u xe kế nhiệm huyền thoại Ferrari Enzo đang rất được chờ đợi.<br />
&nbsp;<br />
&gt;&gt; Cập nhật những tin tức mới nhất về&nbsp;<a href=”http://volkswagenvietnam.vn/volkswagen-tiguan-2012.html”>Volkswagen Tiguan 2012</a>,&nbsp;<a href=”http://volkswagenvietnam.vn/volkswagen-cc-2012.html”>Volkswagen CC 2012</a>. Với những thiết kế&nbsp;đẹp mắt v&agrave; tinh tế, Volkswagen mang lại cho bạn sự tự tin v&agrave;&nbsp;đẳng cấp.<br />
&nbsp;<br />
</font></span></p>
<div style=”font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; “>
<div id=”newscontent”>
<div><span style=”font-family: ‘times new roman’; “><font size=”4”>Giống như Ferrari Enzo, Ferrari F70 &ndash; si&ecirc;u xe kế nhiệm Enzo, c&oacute; thể sẽ trở th&agrave;nh một trong những mẫu xe quan trọng nhất trong thập kỷ n&agrave;y. Si&ecirc;u xe F70 dự kiến sẽ được tiết lộ v&agrave;o cuối năm nay, nhưng c&oacute; lẽ những fan h&acirc;m mộ của Ferrari n&oacute;i ri&ecirc;ng, c&aacute;c fan của thế giới xe n&oacute;i chung kh&oacute; c&oacute; thể chờ đợi l&acirc;u hơn nữa.&nbsp;Những h&igrave;nh ảnh ph&aacute;c họa mới n&agrave;y c&oacute; thể sẽ đ&aacute;p ứng phần n&agrave;o sự chờ đợi của c&aacute;c fan.</font></span></div>
<div><span style=”font-family: ‘times new roman’; “><font size=”4″>&nbsp;</font></span></div>
<div align=”center”><span style=”font-family: ‘times new roman’; “><font size=”4″><img alt=”” src=”http://autopro1.vcmedia.vn/T0r4erkjKTMJl55Q7PBT5fkK2HsQK/Image/2012/09/Ferrari-Enzo-F70-(1)-bdb7b.jpg&#8221; style=”border: 0px; vertical-align: baseline; ” /></font></span></div>
<span style=”font-family: ‘times new roman’; “><font size=”4”>Bản ph&aacute;c họa n&agrave;y được x&acirc;y dựng dựa tr&ecirc;n những th&ocirc;ng tin v&agrave; h&igrave;nh ảnh được c&aacute;c tay săn ảnh cung cấp, d&ugrave; chiếc xe vẫn xuất hiện dưới lớp ngụy trang rất kỹ c&agrave;ng. Ferrari cho biết si&ecirc;u xe F70 sẽ c&oacute; hệ thống động cơ v&ocirc; c&ugrave;ng hiện đại, đ&acirc;y l&agrave; si&ecirc;u xe hiện đại nhất sẽ được x&acirc;y dựng tại nh&agrave; m&aacute;y của Ferrari tại Maranello v&agrave; l&agrave; chiếc xe đ&aacute;ng được mong đợi nhất.<br />
</font></span>
<div><span style=”font-family: ‘times new roman’; “><font size=”4”>Theo bản ph&aacute;c họa n&agrave;y, F70 sẽ c&oacute; thiết kế kh&iacute; động lực học ti&ecirc;n tiến, giống như tr&ecirc;n si&ecirc;u xe F12 Berlinetta, tất nhi&ecirc;n c&aacute;nh gi&oacute; chủ động cũng xuất hiện ở ph&iacute;a sau.</font></span></div>
<div><span style=”font-family: ‘times new roman’; “><font size=”4″>&nbsp;</font></span></div>
<div align=”center”><span style=”font-family: ‘times new roman’; “><font size=”4″><img alt=”” src=”http://autopro1.vcmedia.vn/T0r4erkjKTMJl55Q7PBT5fkK2HsQK/Image/2012/09/Ferrari-Enzo-F70-(3)-bdb7b.jpg&#8221; style=”border: 0px; vertical-align: baseline; ” /></font></span></div>
<span style=”font-family: ‘times new roman’; “><font size=”4″>Tỷ lệ v&agrave; thiết kế tổng thể của F70 c&oacute; nhiều điểm tương đồng với huyền thoại Enzo, tuy nhi&ecirc;n, F70 rộng hơn v&agrave; d&agrave;i hơn người tiền nhiệm của n&oacute;. Chiều d&agrave;i tăng th&ecirc;m được cho l&agrave; để Ferrari lắp hệ thống động cơ hybrid hiện đại cho F70, hệ thống c&oacute; t&ecirc;n gọi HY-KERS được x&acirc;y dựng dựa v&agrave;o những c&ocirc;ng nghệ lấy từ chiếc C&ocirc;ng thức 1 của Ferrari.<br />
</font></span>
<div align=”center”><span style=”font-family: ‘times new roman’; “><font size=”4″><img alt=”” src=”http://autopro1.vcmedia.vn/T0r4erkjKTMJl55Q7PBT5fkK2HsQK/Image/2012/09/Ferrari-Enzo-F70-(2)-bdb7b.jpg&#8221; style=”border: 0px; vertical-align: baseline; ” /></font></span></div>
<div><span style=”font-family: ‘times new roman’; “><font size=”4”>&nbsp;</font></span></div>
<div><span style=”font-family: ‘times new roman’; “><font size=”4”>Một v&agrave;i th&ocirc;ng tin được tiết lộ trước đ&acirc;y cho biết, F70 sẽ được trang bị động cơ V12, kết hợp với hệ thống phục hồi động năng KERS. Sức mạnh của F70 được truyền tới b&aacute;nh sau. Một động cơ điện kh&aacute;c cũng được sử dụng để &ldquo;giảm tải&rdquo; cho động cơ V12 của F70.</font></span></div>
<span style=”font-family: ‘times new roman’; “><font size=”4″>Hệ thống phục hồi động năng KERS kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p n&acirc;ng sức mạnh cho F70, hệ thống n&agrave;y c&ograve;n được d&ugrave;ng để sạc hệ thống pin lithium-ion của chiếc xe, hệ thống pin n&agrave;y được cung cấp bởi Samsung. C&ocirc;ng suất cao nhất m&agrave; si&ecirc;u xe kế nhiệm Enzo c&oacute; thể đạt tới l&agrave; 920 m&atilde; lực, lượng kh&iacute; thải sẽ thấp hơn khoảng 40% so với phi&ecirc;n bản động cơ V12 tương đương.<br />
</font></span>
<div align=”center”><span style=”font-family: ‘times new roman’; “><font size=”4″><img alt=”” src=”http://autopro1.vcmedia.vn/T0r4erkjKTMJl55Q7PBT5fkK2HsQK/Image/2012/09/Ferrari-Enzo-F70-(4)-bdb7b.jpg&#8221; style=”border: 0px; vertical-align: baseline; ” /></font></span></div>
<div align=”center”><span style=”font-family: ‘times new roman’; “><font size=”4”>Hệ thống động cơ kết hợp với hệ thống phục hồi động năng KERS tr&ecirc;n Ferrari F70</font></span></div>
<div><span style=”font-family: ‘times new roman’; “><font size=”4”>&nbsp;</font></span></div>
<div><span style=”font-family: ‘times new roman’; “><font size=”4”>Ngo&agrave;i ra, Ferrari sẽ sử dụng rộng r&atilde;i chất liệu sợi carbon tr&ecirc;n F70, ngo&agrave;i ra Ferrari c&ograve;n sử dụng một số vật liệu tổng hợp ti&ecirc;n tiến nhất tr&ecirc;n si&ecirc;u xe đặc biệt n&agrave;y. Những chất liệu n&agrave;y gi&uacute;p trọng lượng của F70 chỉ ở mức 1.130 kg. Kết hợp với c&ocirc;ng suất 920 m&atilde; lực, Ferrari F70 c&oacute; tỷ số c&ocirc;ng suất/trọng lượng thậm ch&iacute; c&ograve;n ấn tượng hơn Bugatti Veyron rất nhiều.</font></span></div>
<span style=”font-family: ‘times new roman’; “><font size=”4”>C&aacute;c c&ocirc;ng nghệ tr&ecirc;n xe đua F1 được tận dụng tối đa để đưa v&agrave;o F70, đặc biệt khả năng tối ưu h&oacute;a thiết kế kh&iacute; động lực học, tăng t&iacute;nh linh hoạt v&agrave; độ ổn định cho xe.<br />
</font></span>
<div><span style=”font-family: ‘times new roman’; “><font size=”4”>Trong một v&agrave;i năm tới thế giới si&ecirc;u xe cao cấp sẽ cực kỳ s&ocirc;i động, kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; Ferrari F70 m&agrave; c&ograve;n c&oacute; si&ecirc;u xe kế nhiệm McLaren F1, si&ecirc;u xe Porsche 918 Spyder, si&ecirc;u xe Jaguar C-X75&hellip; Đ&acirc;y đều l&agrave; những si&ecirc;u xe danh tiếng v&agrave; rất được chờ đợi, những đối thủ nặng k&yacute; của Ferrari F70 trong tương lai.</font></span></div>
<div><span style=”font-family: ‘times new roman’; “><font size=”4”>&nbsp;</font></span></div>
<div><span style=”font-family: ‘times new roman’; “><font size=”4″><a href=”http://volkswagenvietnam.vn/news/1047/Lo-dien-sieu-xe-ke-nhiem-Ferrari-Enzo.html&#8221; title=”Lộ diện siêu xe kế nhiệm Ferrari Enzo”>Lộ diện si&ecirc;u xe kế nhiệm Ferrari Enzo</a></font></span></div>
</div>
</div>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s